Buletine Informative - Compartimentul Metodologie si Sinteze

 

Buletin Informativ Nr. 109/29.11.2022 Word Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%
Buletin Informativ Nr. 108/23.11.2022 Word Rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
Buletin Informativ Nr. 107/21.11.2022 Word Selectarea contribuabililor pentru inspecția fiscală în funcție de anumite criterii
Buletin Informativ Nr. 106/18.11.2022 Word O nouă modificare a Codului fiscal de la 1 ianuarie 2024
Buletin Informativ Nr. 105/10.11.2022 Word Completarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic
Buletin Informativ Nr. 104/02.11.2022 Word Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligații restante
Buletin Informativ Nr. 103/28.10.2022 Word Praguri valorice Intrastat pentru anul 2023
Buletin Informativ Nr. 102/24.10.2022 Word Instrucțiuni pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea 448/2006
Buletin Informativ Nr. 101/04.10.2022 Word Fişa postului şi regulamentul intern redevin documente obligatorii şi în cazul microîntreprinderilor cu până la nouă salariație
Buletin Informativ Nr. 100/04.10.2022 Word Indemnizația de şomaj – modificare valoare
Buletin Informativ Nr. 99/03.10.2022 Word Continuarea aplicării măsurii de sprijin pentru clienţii finali, constând în reducerea preţurilor carburanţilor benzină şi motorină
Buletin Informativ Nr. 98/03.10.2022 Word Noi prevederi privind Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
Buletin Informativ Nr. 97/29.09.2022 Word Modificarea valorii sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă
Buletin Informativ Nr. 96/28.09.2022 Word Venitul minim de incluziune - norme metodologice de aplicare
Buletin Informativ Nr. 95/27.09.2022 Word Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din REVISAL
Buletin Informativ Nr. 94/22.09.2022 Word Formulare utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, emise şi comunicate prin mijloace de transmitere la distanță
Buletin Informativ Nr. 93/22.09.2022 Word Noua Procedură privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru efectuarea de sponsorizări
Buletin Informativ Nr. 92/22.09.2022 Word Tichete culturale – noua valoare indexată
Buletin Informativ Nr. 91/20.09.2022 Word Noul model al "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" – Formular 112
Buletin Informativ Nr. 90/13.09.2022 Word Actualizarea modelului şi conținutului unor formulare fiscale
Buletin Informativ Nr. 89/12.09.2022 Word Normele Codului fiscal au fost modificate în domeniul accizelor
Buletin Informativ Nr. 88/09.09.2022 Word Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate
Buletin Informativ Nr. 87/01.09.2022 Word Sinteza modificărilor la Codul de procedură fiscală
Buletin Informativ Nr. 86/01.09.2022 Word Concediul paternal - noi prevederi
Buletin Informativ Nr. 85/01.09.2022 Word Venitul minim de incluziune - noi prevederi
Buletin Informativ Nr. 84/29.08.2022 Word Procedură privind stabilirea contribuțiilor pentru contractele part-time şi aprobarea modelului declarației pe proprie răspundere
Buletin Informativ Nr. 83/29.08.2022 Word Actualizare formular 100
Buletin Informativ Nr. 82/23.08.2022 Word Rectificare bugetară
Buletin Informativ Nr. 81/23.08.2022 Word Actualizarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
Buletin Informativ Nr. 80/16.08.2022 Word Modificarea procedurii de soluționare a contestațiilor în domeniul accizelor
Buletin Informativ Nr. 79/27.07.2022 Word Actualizarea normelor metodologice privind acordarea biletelor de valoare
Buletin Informativ Nr. 78/26.07.2022 Word Modificări şi completări la Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală
Buletin Informativ Nr. 77/25.07.2022 Word Competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale
Buletin Informativ Nr. 76/20.07.2022 Word Modificări semnificative la Codul fiscal şi a altor acte normative
Buletin Informativ Nr. 75/19.07.2022 Word Noul model al Declaraţiei 112
Buletin Informativ Nr. 74/19.07.2022 Word Noi prevederi referitoare la RO e-Factura
Buletin Informativ Nr. 73/07.07.2022 Word Modificarea Legii contabilității - termen de păstrare state de salarii
Buletin Informativ Nr. 72/06.07.2022 Word Modificarea Codului de procedură fiscală
Buletin Informativ Nr. 71/06.07.2022 Word Procedurile de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol, în industria alimentară şi în construcții
Buletin Informativ Nr. 70/05.07.2022 Word Suspendarea amenzilor contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la utilizarea sistemului RO e-Transport
Buletin Informativ Nr. 69/05.07.2022 Word Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
Buletin Informativ Nr. 68/04.07.2022 Word Procedură actualizată privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor ANAF în domeniul sancţiunilor internaţionale
Buletin Informativ Nr. 67/04.07.2022 Word Amânarea plății ratelor la bănci cu până la 9 luni
Buletin Informativ Nr. 66/27.06.2022 Word Modificarea şi completarea unor formulare fiscale
Buletin Informativ Nr. 65/27.06.2022 Word Modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
Buletin Informativ Nr. 64/24.06.2022 Word Majorarea valorii tichetelor de masă
Buletin Informativ Nr. 63/21.06.2022 Word Noi prevederi privind amnistia fiscală, Codul vamal şi Codul fiscal
Buletin Informativ Nr. 62/17.06.2022 Word Procedura "îmbunătățită" de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
Buletin Informativ Nr. 61/7.06.2022 Word Prelungirea aplicabilității prevederilor OUG nr. 132/2020, actualizată
Buletin Informativ Nr. 60/7.06.2022 Word Măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material unor categorii de persoane
Buletin Informativ Nr. 59/27.05.2022 Word Aprobarea procedurilor de anulare a unor obligaţii fiscale 'reîncadrare diurne'
Buletin Informativ Nr. 58/27.05.2022 Word Abrogarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale
Buletin Informativ Nr. 57/26.05.2022 Word Modificarea Codului muncii – acces date personale din REVISAL
Buletin Informativ Nr. 56/26.05.2022 Word Creşterea voluntară cu 200 de lei, scutită de taxe, a salariului minim
Buletin Informativ Nr. 55/18.05.2022 Word Noi dispoziții privind sistemul RO e-Factura
Buletin Informativ Nr. 54/18.05.2022 Word Norme modificate privind scutirea de la plata TVA pentru anumite importuri
Buletin Informativ Nr. 53/17.05.2022 Word Instrucţiuni privind formularea contestaţiei împotriva actelor administrative fiscale
Buletin Informativ Nr. 52/17.05.2022 Word Modificarea instrucțiunilor de completare a unor formulare fiscale
Buletin Informativ Nr. 51/17.05.2022 Word Completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante
Buletin Informativ Nr. 50/17.05.2022 Word Actualizarea fluxurilor procedurale referitoare la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor
Buletin Informativ Nr. 49/16.05.2022 Word Măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă
Buletin Informativ Nr. 48/16.05.2022 Word Directiva TVA privind prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă
Buletin Informativ Nr. 47/16.05.2022 Word Garanțiile privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare – noi prevederi
Buletin Informativ Nr. 46/12.05.2022 Word Procedură de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită
Buletin Informativ Nr. 45/10.05.2022 Word Noi reglementări privind PFA şi procedura privind recalcularea din oficiu a CASS
Buletin Informativ Nr. 44/10.05.2022 Word Sisteme moderne de plată - noi prevederi
Buletin Informativ Nr. 43/05.05.2022 Word Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport
Buletin Informativ Nr. 42/02.05.2022 Word Reglementarea activității prestatorului casnic
Buletin Informativ Nr. 41/28.04.2022 Word Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului
Buletin Informativ Nr. 40/28.04.2022 Word Prorogarea unui termen
Buletin Informativ Nr. 39/12.04.2022 Word Sistemul național RO e-Transport
Buletin Informativ Nr. 38/05.04.2022 Word Modificarea valorii tichetelor culturale, de creșă şi de masă pentru semestrul I al anului 2022
Buletin Informativ Nr. 37/04.04.2022 Word Amnistie fiscală şi un nou tratament fiscal în cazul diurnelor
Buletin Informativ Nr. 36/01.04.2022 Word O nouă situație de acordare a indemnizației de concediu medical
Buletin Informativ Nr. 35/24.03.2022 Word Fişierul standard de control fiscal SAF-T - clarificări termene de raportare
Buletin Informativ Nr. 34/23.03.2022 Word Noul model al formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"
Buletin Informativ Nr. 33/21.03.2022 Word Modificarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
Buletin Informativ Nr. 32/18.03.2022 Word Cota de contribuție la fondul de pensii private începând cu 1 ianuarie 2024
Buletin Informativ Nr. 31/14.03.2022 Word Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare – noi prevederi
Buletin Informativ Nr. 30/10.03.2022 Word Facilități fiscale speciale pentru angajatori în contextul situației din Ucraina. Încadrarea în muncă a persoanelor fizice care provin de pe teritoriul Ucrainei.
Buletin Informativ Nr. 29/10.03.2022 Word Actualizarea modelului și conținutului Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare
Buletin Informativ Nr. 28/24.02.2022 Word Noile modele ale Declarațiilor 100 şi 710
Buletin Informativ Nr. 27/18.02.2022 Word Noul model al Declarației 112
Buletin Informativ Nr. 26/18.02.2022 Word Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual
Buletin Informativ Nr. 25/14.02.2022 Word Stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora - noi prevederi -
Buletin Informativ Nr. 24/14.02.2022 Word Formularele 205 şi 207 – noi modele
Buletin Informativ Nr. 23/8.02.2022 Word Plata obligațiilor fiscale şi bugetare cu cardul la terminalele POS pentru persoane juridice
Buletin Informativ Nr. 22/3.02.2022 Word Noi conturi cuprinse în Planul de conturi general
Buletin Informativ Nr. 21/2.02.2022 Word Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, Codului fiscal şi altor acte normative
Buletin Informativ Nr. 20/1.02.2022 Word Actualizarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit
Buletin Informativ Nr. 19/1.02.2022 Word Modificarea listei contribuabililor mari
Buletin Informativ Nr. 18/1.02.2022 Word Modificarea declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA -Formular 394-
Buletin Informativ Nr. 17/1.02.2022 Word Modificări la Codul fiscal şi prorogarea unui termen
Buletin Informativ Nr. 16/28.01.2022 Word Abrogare act normativ privind Procedura de îndrumare şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale
Buletin Informativ Nr. 15/25.01.2022 Word Prelungirea şomajului tehnic
Buletin Informativ Nr. 14/11.01.2022 Word Modificarea şi completarea reglementărilor contabile
Buletin Informativ Nr. 13/11.01.2022 Word Proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale
Buletin Informativ Nr. 12/11.01.2022 Word Lista produselor cu risc fiscal ridicat
Buletin Informativ Nr. 11/06.01.2022 Word Noul model al Declarației unice - Formular 212
Buletin Informativ Nr. 10/04.01.2022 Word Modificarea Codului fiscal prin OUG nr. 130/2021
Buletin Informativ Nr. 9/04.01.2022 Word Legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
Buletin Informativ Nr. 8/04.01.2022 Word Modificarea Codului muncii
Buletin Informativ Nr. 7/04.01.2022 Word Modificarea Codului fiscal – regimul fiscal al sponsorizărilor
Buletin Informativ Nr. 6/04.01.2022 Word Actualizarea procedurii de înregistrare fiscală din oficiu
Buletin Informativ Nr. 5/04.01.2022 Word Procedura de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
Buletin Informativ Nr. 4/04.01.2022 Word Procedura de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate
Buletin Informativ Nr. 3/04.01.2022 Word Procedura de restituire la Fondul de garantare a sumelor reprezentând indemnizaţia pentru zile libere acordate părinților
Buletin Informativ Nr. 2/04.01.2022 Word Acordarea biletelor de valoare - vouchere de vacanță
Buletin Informativ Nr. 1/04.01.2022 Word Modificări la Codul fiscal