Buletine Informative - Compartimentul Metodologie si Sinteze

 

Buletin Informativ Nr. 40/15.04.2021 Word Modificări şi completări aduse Legii nr. 448/2006
Buletin Informativ Nr. 39/13.04.2021 Word Stimulentul de inserție acordat părinților care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului
Buletin Informativ Nr. 38/13.04.2021 Word Modificarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic
Buletin Informativ Nr. 37/12.04.2021 Word Acordare de zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor
Buletin Informativ Nr. 36/12.04.2021 Word Noi formulare pentru obținerea şomajului tehnic în cazul decretării stării de asediu sau stării de urgență
Buletin Informativ Nr. 35/08.04.2021 Word Modificări la programul Kurzarbeit
Buletin Informativ Nr. 34/05.04.2021 Word Valoarea tichetelor culturale
Buletin Informativ Nr. 33/01.04.2021 Word Noile termene de conectare a caselor de marcat electronice fiscale
Buletin Informativ Nr. 32/01.04.2021 Word Prelungirea unor facilități fiscale
Buletin Informativ Nr. 31/25.03.2021 Word Modificare Instrucțiuni privind valorificarea măsurilor de inspecție dispuse privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate
Buletin Informativ Nr. 30/25.03.2021 Word Modificare Procedură privind activitatea de monitorizare și control în vederea autorizării antrepozitarilor autorizați
Buletin Informativ Nr. 29/23.03.2021 Word Modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare
Buletin Informativ Nr. 28/22.03.2021 Word Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă
Buletin Informativ Nr. 27/17.03.2021 Word Indicele prețurilor de consum pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual
Buletin Informativ Nr. 26/11.03.2021 Word Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
Buletin Informativ Nr. 25/2.03.2021 Word Modificări şi completări ale Legii contabilității
Buletin Informativ Nr. 24/2.03.2021 Word Modificări şi completări ale Codului fiscal
Buletin Informativ Nr. 23/25.02.2021 Word Procedura de înregistrare în scopuri de TVA
Buletin Informativ Nr. 22/24.02.2021 Word Norme metodologice privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale - noi prevederi -
Buletin Informativ Nr. 21/23.02.2021 Word Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale - noi prevederi -
Buletin Informativ Nr. 20/23.02.2021 Word Noul model al Declarației 112
Buletin Informativ Nr. 19/8.02.2021 Word Norme de aplicare privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci anumitor categorii de debitori
Buletin Informativ Nr. 18/22.01.2021 Word Reglementarea unor aspecte contabile
Buletin Informativ Nr. 17/20.01.2021 Word Noul model al formularelor 100 şi 710
Buletin Informativ Nr. 16/14.01.2021 Word Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
Buletin Informativ Nr. 15/13.01.2021 Word Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit
Buletin Informativ Nr. 14/13.01.2021 Word Noul model al declarației unice 212
Buletin Informativ Nr. 13/11.01.2021 Word Procedura şi documentele necesare acordării a 50% din salariul angajatului în conformitate cu OUG nr. 220/2020
Buletin Informativ Nr. 12/05.01.2021 Word Amânarea ratelor la credite
Buletin Informativ Nr. 11/05.01.2021 Word Procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA
Buletin Informativ Nr. 10/05.01.2021 Word Măsuri fiscal-bugetare aplicabile în anul 2021
Buletin Informativ Nr. 9/04.01.2021 Word Prelungirea unor măsuri de protecție socială după data de 1 ianuarie 2021
Buletin Informativ Nr. 8/04.01.2021 Word Procedura de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă pentru părinți în vederea supravegherii copiilor
Buletin Informativ Nr. 7/04.01.2021 Word Noul model al Formularului (700) "Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale"
Buletin Informativ Nr. 6/04.01.2021 Word Completarea Codului muncii
Buletin Informativ Nr. 5/04.01.2021 Word Completarea listei documentelor care se pot comunica prin spațiul privat virtual
Buletin Informativ Nr. 4/04.01.2021 Word Completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
Buletin Informativ Nr. 3/04.01.2021 Word Noul model al Formularului 101 "Declarație privind impozitul pe profit"
Buletin InformativNr. 2/04.01.2021 Word Modificarea şi completarea Codului fiscal
Buletin Informativ Nr. 1/04.01.2021 Word Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală