Buletine Informative : 44-53-- Instrucţiuni privind formularea contestaţiei împotriva actelor administrative fiscale - -Modificarea instrucțiunilor de completare a unor formulare fiscale - Completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante - Actualizarea fluxurilor procedurale referitoare la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor -Măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă -Directiva TVA privind prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă -Garanțiile privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare – noi prevederi - Procedură de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită -Noi reglementări privind PFA şi procedura privind recalcularea din oficiu a CASS - Sisteme moderne de plată - noi prevederi .-Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport - Sinteza, Portofoliul Financiar - Contabil, Buletine Informative Nr. 3 - Măsura 4.1.1. Investiții în activități productive - ghidul consolidat, Modificări şi completări la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii- Tehnico-economic

Stiri / anunturi / evenimente / mesaje

CONGRESUL UCECOM

 

În data de 19 mai 2022, începând cu ora 10:00, va avea loc Congresul Asociației Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești – UCECOM, forul suprem al cooperatorilor meşteşugari, în cadrul căruia, pe lângă aspectele statutare și alegerea noilor organe de conducere ale Uniunii Naționale, delegații prezenți, reprezentând societățile cooperative asociate, vor dezbate activitatea desfășurată în cadrul sectorului și principalele politici de interes general privind dezvoltarea activității membrilor în perioada 2022-2026. Manifestarea se va desfășura la Hotelul CARO – Sala Grand Ballroom, Bulevardul Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, București

 

Concursul Național pe Meserii,Colegiul UCECOM "Spiru Haret"

 

 

 

 

Festivitatea de deschidere a avut loc în aula Universității ARTIFEX. Elevilor participanți le-au adresat mesaje personalități importante pentru dezvoltarea învățământul profesional din capitală: președintele Cooperației Meșteșugărești, doamna Sevastița Grigorescu, inspector școlar general adjunct al Municipiului București, domnul Daniel Mălăelea, director executiv al Direcției de Cultură, Învățământ și Turism din cadrul Primăriei Capitalei, doamna Liliana Fedorca, inspector pentru management instituțional în Sectorul 6, doamna Daniela Bădescu și reprezentatul Fundației Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești, domnul Stelian Fedorca. Au urat succes elevilor reprezentanții agenților economici parteneri ai școlii pentru organizarea concursului: reprezentant Top Line, doamna Cristina Bombeanu, reprezentant Hotel Capitol, domnul Gabriel Munteanu, reprezentant Grand Hotel Bucharest, domnul Lucian Marinescu, reprezentant BDT Ford, domnul Mihai Ionescu. Doamna profesor Florina Pișleagă a adresat un cuvânt cald elevilor și profesorilor care se dedică pregătirii lor. Apoi, a urmat proba scrisă pe parcursul căreia elevii au lucrat intens folosindu-și cunoștințele pentru rezolvarea subiectelor.

 

 

Cooperativele construiesc o lume mai bună: a fost anunțată Ziua Internațională a Cooperativelor 2022

 

Pe 2 iulie, cooperativele din întreaga lume vor sărbători cea de-a 100-a Zi Internațională a Cooperativelor (#CoopsDay). La un deceniu de la Anul Internațional al Cooperativelor al ONU, care a prezentat contribuția unică a cooperativelor pentru a face lumea un loc mai bun, sloganul din acest an #CoopsDay- "Cooperativele construiesc o lume mai bună" - face ecou temei Anului Internațional" Cooperativele răspund la apelul de conștientizare al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a avertizat că lumea este "la marginea unui abis – și se mișcă în direcția greșită" și a exclamat că "pentru a restabili încrederea și a inspira speranță, avem nevoie de cooperare, avem nevoie de dialog, avem nevoie de înțelegere"... .... Mai mult