Buletine Informative

 

Buletin semnal Nr. 8/24.04.2024 Programul IMM Plus
Buletin semnal Nr. 7/19.04.2024 Programul Tranziție Justă "Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă" – prelungirea perioadei de depunere a proiectelor
Buletin semnal Nr. 6/9.04.2024 Lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondului pentru modernizare în cadrul Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
Buletin semnal Nr. 5/5.04.2024 Lansarea primei runde de atragere de fonduri în cadrul Programului Fabrici de reciclare
Buletin semnal Nr. 4/5.04.2024 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
Buletin semnal Nr. 3/5.04.2024 Programul Tranziție Justă "Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului" – componenta "Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă"
Buletin semnal Nr. 2/5.04.2024 Programul Electric Up 2
Buletin semnal Nr. 1/5.04.2024 Programul ConstructPlus se amână
Buletin semnal Nr. 23/21.12.2023 Oportunităţi de accesare a unor programe de finanțare
Buletin semnal Nr. 22/08.12.2023 Programul de accelerare a dezvoltării IMM
Buletin semnal Nr. 21/09.11.2023 Târgul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Buletin semnal Nr. 20/9.11.2023 Deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru schema de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale"
Buletin semnal Nr. 19/6.11.2023 Programul Tranziție Justă Ghidul solicitantului pentru acțiunea "Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului" – Componenta "Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă"
Buletin semnal Nr. 18/2.11.2023 Lansare Program de Microindustrializare
Buletin semnal Nr. 17/11.09.2023 Modificări aduse unor programe derulate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Buletin semnal Nr. 16/4.09.2023 Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 apelul de proiecte "Ține pasul"
Buletin semnal Nr. 15/4.09.2023 Programul Tranziție Justă
Buletin semnal Nr. 14/17.05.2023 Program de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Buletin semnal Nr. 12/9.05.2023 Ghid actualizat Digitalizarea IMM-urilor – sprijin pentru IMM-uri în adoptarea tehnologiilor digitale
Buletin semnal Nr. 11/5.05.2023 Consultare publică: Ghid consolidat – dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate
Buletin semnal Nr. 10/8.03.2023 Modificări la Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION
Buletin semnal Nr. 9/24.02.2023 Modificări ale diferitelor programe de finanțare
Buletin semnal Nr. 8/24.02.2023 Consultare publică referitoare la Ghidul aferent apelului "Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate"
Buletin semnal Nr. 7/14.02.2023 Ghidul specific consolidat pentru Apelul de proiecte privind Digitalizarea IMM-urilor
Buletin semnal Nr. 6/10.02.2023 Noi modificări privind Programul pentru Digitalizarea IMM-urilor
Buletin semnal Nr. 5/10.02.2023 O nouă modificare la Ghidul privind Digitalizarea IMM-urilor
Buletin semnal Nr. 4/3.02.2023 Deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru schema de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale"
Buletin semnal Nr. 3/30.01.2023 O nouă modificare la Ghidul privind Digitalizarea IMM-urilor
Buletin semnal Nr. 2 bis/26.01.2023 Revenire privind Raportul final solicitat de la beneficiarii Măsurii 2 din cadrul schemei de ajutoare de stat COVID-19
Buletin semnal Nr. 2/19.01.2023 Corrigendum la Ghidul privind Digitalizarea IMM-urilor
Buletin semnal Nr. 1/12.01.2023 Prelungirea perioadei maxime de implementare a proiectelor din cadrul programului Femeia Antreprenor
Buletin semnal Nr. 26/16.12.2022 DIGITALIZAREA IMM-URILOR Publicarea Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Buletin semnal Nr.25/26.10.2022 Prelungirea apelurilor aferente Ghidului solicitantului "Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari"
Buletin semnal Nr.24/25.10.2022 Start înscrieri pentru Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2022
Buletin semnal Nr.23/20.10.2022 Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru schema de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"
Buletin semnal Nr.22/07.10.2022 Prelungirea perioadei de preînscriere pentru acţiunea 4.1.1 BIS "Investiții în activități productive"
Buletin semnal Nr.21/03.10.2022 Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale
Buletin semnal Nr.20/30.09.2022 Măsuri de sprijin pentru eficienţă energetică - Ghidul solicitantului şi calendarul sesiunilor de înscriere -
Buletin semnal Nr.19/20.09.2022 Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS
Buletin semnal Nr.18/19.09.2022 Lansare apel 4.1.1. BIS – "Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență"
Buletin semnal Nr.17/05.09.2022 Calendarul viitoarelor apeluri de proiecte lansate prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020
Buletin semnal Nr. 16/12.08.2022 Programul Femeia Antreprenor 2022 - Deschidere apel - 18 august
Buletin semnal Nr. 15/04.08.2022 Acțiunea 4.1.1. POC- ''Investiții în activități productive'' Deschidere apel - 23 august
Buletin semnal Nr. 14/20.07.2022 Publicarea ghidului aferent Măsurii 4.1.1 – ''Investiții în activități productive''
Buletin semnal Nr. 13/19.07.2022 1. Stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - granturi destinate eficienței energetice a întreprinderilor
Buletin semnal Nr. 12/11.07.2022 Aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia
Buletin semnal Nr. 11/24.06.2022 Granturi pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
Buletin semnal Nr. 10/26.05.2022 Înscrieri în programele IMM Prod și Garant Construct 2022
Buletin semnal Nr. 9/25.05.2022 Aprobarea procedurii aferente Programului INNOVATION
Buletin semnal Nr. 8/15.04.2022 Aprobarea procedurii aferente Programului IMM PROD
Buletin semnal Nr. 7/14.03.2022 1. Modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive
Buletin semnal Nr. 6/07.03.2022 Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027
Buletin semnal Nr. 5/04.03.2022 Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Programului IMM INVEST
Buletin semnal Nr. 4/24.02.2022 Modificarea normelor metodologice ale Programului IMM Invest România
Buletin semnal Nr. 3/21.02.2022 Măsura 4.1.1. Investiții în activități productive - ghidul consolidat
Buletin semnal Nr. 2/14.01.2022 Vouchere pentru protejarea proprietății intelectuale a IMM-urilor
Buletin semnal Nr. 1/04.01.2022 Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST